Dessa samtalsverktyg lämpar sig lika bra i ledningsgruppen och klassrummet som på familjemiddagen eller kickoffen. Anpassa dessa samtalsverktyg enkelt genom att byta ut frågorna till de ämnen eller tankar just ni behöver prata om.

Att förbereda samtal
Samtalsregler
In- och utcheckning
Speedo
Handuppräckning
Rundabordssamtal
Exempelfrågor
Att förbereda samtal

Att förbereda samtal

Inför ett samtal finns det några saker som är bra att tänka på när ni planerar upplägget.

 • Vad är syftet med samtalet?
 • Vilka måste vara involverade i planeringen av samtalet?
 • Vilka ska bjudas in till samtalet?
 • Vilka frågeställningar behöver vi prata om för att uppfylla syftet?
 • Hur ska inbjudan formuleras och spridas?
Samtalsregler

Samtalsregler

Vanligtvis när vi pratar om viktiga ämnen i samhället så försöker vi vinna över varandra, letar rätt och fel och glömmer bort att lyssna på varandra. Detta skapar ett otryggt och hårt samtalsklimat. För att skapa ett tryggt rum där ni kan mötas och verkligen lyssna på och förstå varandra behöver ni därför uttalade regler för hur ni pratar med varandra.

Exempel på samtalsregler

Lyssna för att förstå - Vanligtvis när vi pratar med varandra lyssnar vi för att få rätt över den andra. Genom att fokusera på förståelsen i ett samtal så minskar du också avståndet mellan dig och den du pratar med. 

Ge och ta plats - Vi är olika vana vid att ta plats i ett samtal. Om du är van vid att ta plats, se hur det blir när du lämnar plats. Om du är van vid att lämna plats, se hur det blir när du tar plats.

Tala utifrån dina upplevelser - Det är lätt att prata om hur saker och ting är och samtala i sanningar. Berätta istället hur du upplever saker och var tydlig med att det är ditt perspektiv och inte verkligheten.

Lämna egot hemma - Det är lätt att gå in i ett samtal för att få rätt, vinna eller provocera den du pratar med. Se vad som händer när du lämnar egot hemma och istället går in med en mjukare inställning till den andre.

Utgå ifrån att alla har goda intentioner - Det är lätt att tro att alla människor förutom du är idioter, bara för att de inte tycker som dig. Se vad som händer om du istället utgår ifrån att alla gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar.

In- och utcheckning

In- och utcheckning

För att alla i gruppen ska vara synkad och ta del av varandras intentioner, tankar och känslor inför samtalet är det bra att börja varje samtal med en incheckning. När samtalet är slut är det minst lika värdefullt att checka ut med varandra. In- och utcheckningar kan handla om våra förväntningar, hur vi mår, vad vi tänker just nu eller liknande.

Det finns två saker som är viktiga med in- och utcheckningsfrågan. Den första är att det är en fråga som alla ska kunna svara på, det andra är att det inte ska kunna finnas ett rätt eller fel svar på frågan.

Exempel på incheckningsfråga

 • Varför är jag här idag?
 • Vilka är mina förväntningar på detta samtal?
 • Hur mår jag idag?

Exempel på utcheckningsfråga

 • Vad tar jag med mig härifrån?
 • Vad har överraskat mig idag?
 • Vilken känsla går jag hem med?
Speedo

Speedo

Speedo eller Speeddating är en övning ni kan använda i början av ett samtal för att komma igång och slappna av. Det kan vara väldigt utmanande att börja prata djupt med människor på en gång och därför är en övning som denna perfekt för att kickstarta samtalsmotorn och ha roligt ihop.

Såhär gör ni

För att göra övningen ställer deltagarna sig två och två mitt emot varandra i en stor cirkel. Den som leder övningen ropar ut en rolig fråga som varje par har 30 sekunder tillsammans att svara på. När 30 sekunder har gått så tar den yttre cirkeln ett steg åt höger så att varje person får en ny partner. En ny fråga ropas ut och så fortsätter ni så tills ni märker att gruppen har slappnat av.

Exempel på speedofrågor

 • Om du fick döpa din vänstersko till vad du ville, vad hade du valt och varför?
 • Om du fick en miljon kronor, vad hade du gjort först? 
 • Vad skulle du bestämma om du var statsminister?
 • Vilken superkraft skulle du helst vilja ha?
Handuppräckning

Handuppräckning

Denna övning hjälper er att skapa tystnad i rummet på ett sätt som gör att ni slipper skrika er hesa för att tysta gruppen t.ex. inför en paus eller annan övning. Förklara denna övning för deltagarna innan ni börjar med era samtalsövningar så att alla förstår den.

Såhär gör ni

Den ansvariga tystnar själv och sträcker upp sin hand över huvudet. När deltagarna, en efter en, ser den uppsträckta handen ska de också tystna och sträcka upp sina händer. Tystnaden sprider sig snabbt och på ett sätt som gör att alla i rummet tillsammans tar ansvar för att det ska bli tyst.

Rundabordssamtal

Rundabordssamtal

Dessa samtal sker i mindre grupper. Tiden gruppen får på sig i denna övning kan variera beroende på hur mycket tid som finns för hela samtalet.

En bra rundabordssamtalsfråga är en fråga som inte bara går att svara på med ett kort JA eller NEJ. Frågan “Varför lyssnar inte vuxna på unga?” är en bättre fråga än “Lyssnar vuxna på unga?”. Finns det fler än en fråga är det viktigt att tänka över följden på frågorna. Första frågan får gärna öppna upp samtalet och de följande frågorna kan sedan vara mer lösningsorienterade.

Såhär gör ni

Den stora gruppen delar upp sig i mindre grupper på olika platser i rummet. Den som leder samtalet presenterar den första frågan som grupperna sedan samtalar kring. När ni behandlat denna fråga klart kan det vara bra att skriva ner era gemensamma tankar efter samtalet innan nästa fråga presenteras.

Exempelfråga 1: Varför lyssnar inte vuxna på ungdomar?

Exempelfråga 2: Vad hade vuxna kunnat vinna på att bli bättre på att lyssna på unga?

Exempelfråga 3: Vad kan vi göra för att vuxna ska bli bättre på att lyssna på unga?

På detta sätt öppnar ni först upp samtalet för att sedan fokusera på lösningar och åtgärder.

Exempelfrågor

Speedo

 • Vilken är din favoritfärg och varför?
 • Vilken är din favoritfilm och varför?
 • Vilken är din favoritartist och varför?
 • Vilken favoritsko och varför?
 • Om du var en möbel, vad hade det varit?
 • Vilken har varit din bästa resa och varför?
 • Vilket är ditt drömresmål och varför?
 • Om du var ett djur, vad skulle det vara?
 • Vilket är ditt favoritplagg och varför?
 • Vilken är din favoritdoft och varför?
 • Vad skulle du göra om du fick en miljon? 

Incheckning

 • Vad inspirerade mig att komma hit idag?
 • Vilka är mina förhoppningar?
 • Vad vill jag bidra med idag?
 • Vad behöver jag hjälp med idag? 

Utcheckning

 • Om du bara fick ta med dig en tanke härifrån, vilken skulle det vara?
 • Vad har jag lärt mig idag?
 • Vilket är mitt nästa steg efter idag?