Vad är problemet?
Vad gör vi?
Varför gör vi det?
Hur gör vi det?
500-årsvision
Vad är problemet?

I Sverige upplever många utanförskap och polarisering på grund av klass, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Segregationen syns tydligt i siffror, arbetslöshet, radikalisering av olika ideologier och religioner samt på de drastiskt sjunkande betygsunderlagen. Dessutom saknas både trygga platser, rum och metoder där vi kan komma till tals och bli lyssnade på, prata med varandra och med våra makthavare. Omgivna av filterbubblor, falska nyheter, politiska och sociala spel försummar vi ofta det som enar oss. Att lyssna och att samtala. Det vill Samtalsaktivisterna ändra på.

Vad gör vi?

Vi minskar avståndet mellan människor och grupper genom samtal.

Varför gör vi det?

Vi tror på ett samhälle där viljan att förstå varandra är större än viljan att alltid ha rätt.

Vi tror på ett samhälle där människors nyfikenhet är större än deras rädslor för varandra.

Vi tror på ett samhälle där vi lyssnar för att förstå varandra bättre.

Vi tror på ett samhälle där vi pratar om det som gör ont, är jobbigt och skrämmer oss.

Hur gör vi det?

Genom forskning och metodutveckling av samtalsverktyg och övningar.

Genom spridning av samtalsmetoder i gamla och nya kanaler.

Genom politiskt engagemang och lobbyarbete tillsammans med andra.

500-årsvision

Vi ser att Samtalsaktivisterna inte är knutet till en plats, ett team eller en organisation. Samtalsaktivism är någonting som skapas och utvecklas av människorna som utövar den oavsett om det sker i skolan, på arbetsplatsen eller på familjemiddagen.

De närvarande samtalen och de respektfulla mötena är till för alla och vårt mål är att alla ska ha tillgång till trygg och välpaketerad samtalsledning – alltid. Vi strävar därför att ta fram en metod som möjliggör att det goda samtalet alltid finns närvarande och lättillgängligt.

Vill du veta mer om vad vi gör?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.