fragebubbla

Samtalsaktivism

Vi bjuder in till och arrangerar öppna samtal för allmänheten där du kan prata om aktuella samhällsfrågor och träna dig själv och dina vänner, kollegor och klasskamrater i respektfull dialog - något vi kallar för samtalsaktivism.

mun

Problemet

Allt fler unga i Sverige upplever utanförskap och polarisering på grund av klass, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Dessutom saknas både trygga platser, rum och metoder där unga kan komma till tals och bli lyssnade på, prata med varandra, med vuxna och makthavare.

ora

Lösningen

Samtalsmetoden skapar trygga rum för samtal mellan unga samt mellan unga och vuxna vilket ökar möjligheten för lyssnande och inkludering. Genom att lyfta fram samtalet ökar vi möjligheten för fler perspektiv, fler lösningar och en högre nivå av aktiv demokrati i samhället.

Lyssna för att förstå

Samtalsaktivism

Vi bjuder in till och arrangerar öppna samtal för allmänheten där du kan prata om aktuella samhällsfrågor och träna dig själv och dina vänner, kollegor och klasskamrater i respektfull dialog - något vi kallar för samtalsaktivism. 

Problemet

Allt fler unga i Sverige upplever utanförskap och polarisering på grund av klass, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Dessutom saknas både trygga platser, rum och metoder där unga kan komma till tals och bli lyssnade på, prata med varandra, med vuxna och makthavare.

Lösningen

Samtalsmetoden skapar trygga rum för samtal mellan unga samt mellan unga och vuxna vilket ökar möjligheten för lyssnande och inkludering. Genom att lyfta fram samtalet ökar vi möjligheten för fler perspektiv, fler lösningar och en högre nivå av aktiv demokrati i samhället.

Lyssna för att förstå

Grundat av:

logo_rfc

Sponsrat av:

logo_spl